Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Những chính sách gì để hỗ trợ nhân dân kiên cố hóa nhà ở?

Nước ta nằm trong vùng thường xuyên bị thiên tai. Trong các loại thiên tai ảnh hưởng đến nước ta thì bão lụt thường xuyên xảy ra với mức độ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tại các tỉnh miền Trung, bão lụt xảy ra với tần suất ngày càng lớn với cường độ mạnh. Hàng năm bão lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó những người dân không có nhà ở kiên cố bị thiệt hại nhiều nhất, đúng như ý kiến của Đại biểu đã nêu.

Những chính sách gì để hỗ trợ nhân dân kiên cố hóa nhà ở?

Để đảm bảo an toàn nhà ở, phòng tránh thiệt hại do bão lụt gây ra, ngoài việc ban hành và phổ biến rộng rãi các hướng dẫn phòng tránh tác động của bão lụt đối với nhà ở của người dân nói chung, Bộ Xây dựng đã đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng xây dựng nhà ở an toàn, phòng tránh tác động của thiên tai bão lụt, như:

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo các Quyết định 1548/QĐ-TTg ngày 05/12/2001 và 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 1) và theo Quyết định 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2);

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Chương trình triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các chương trình, chính sách trên, nhiều hộ gia đình nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng, trong đó có các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực miền Trung đã xây dựng được nhà ở an toàn, phòng tránh được tác động của thiên tai, bão lụt. Cụ thể kết quả thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở nói trên như sau:

Đối với Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long:

Trong giai đoạn 1 của Chương trình, các địa phương vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tôn nền cụm, tuyến dân cư, xây dựng nhà ở và đã hoàn thành di dời 139.016/146.840 hộ dân trong khu vực ngập lũ và sạt lở theo kế hoạch vào ở trong các cụm, tuyến dân cư, đạt tỷ lệ 94,7%.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình. Đến nay, các địa phương đã tôn nền cụm, tuyến dân cư, xây dựng nhà ở và đã hoàn thành di dời 36.395/56.977 hộ dân trong khu vực ngập lũ và sạt lở theo kế hoạch vào ở trong các cụm, tuyến dân cư, đạt tỷ lệ 64%.

Đối với chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ: Các địa phương trong cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 531.598/532.315 hộ nghèo theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 99,9%. Trong đó, các tỉnh miền Trung đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 138.956/139.141 hộ nghèo theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 99,9%.

Đối với Chương trình triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung theo Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Các địa phương khu vực miền Trung đã hoàn thành thí điểm hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh lũ lụt cho 700/700 hộ nghèo theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Đến nay các địa phương trong cả nước đã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 26.823/71.245 hộ gia đình có công với cách mạng theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 37,6%%, trong đó các tỉnh miền Trung đã hoàn thành hỗ trợ cho 8.159/24.004 hộ gia đình có công với cách mạng theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 34%.

 Tuy nhiên, khu vực miền Trung là nơi có nhiều thiên tai bão lụt và trên địa bàn còn nhiều hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình nghèo còn đang ở trong những căn nhà đơn sơ, kém chất lượng, chưa đảm bảo an toàn khi bão lụt xảy ra. Trước thực trạng đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cho các hộ nghèo tại các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung. Cụ thể:

Bộ Xây dựng đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 60/TTr-BXD ngày 14/10/2013). Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt cho các hộ nghèo đang cư trú tại những nơi thường xuyên bị bão lụt tại các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung.

Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão cho hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung. Dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án và cơ chế chính sách hỗ trợ trong tháng 6/2014.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án và cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2). Theo đó, các hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo an toàn, ổn định, phòng tránh tác động xấu của thiên tai.

Tuy nhiên, hiện nay do Nhà nước đang có khó khăn về cân đối ngân sách, do đó việc hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt cho các hộ nghèo khu vực miền Trung, cũng như hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 167 giai đoạn 2) chưa được triển khai thực hiện.

Khi các chính sách trên được ban hành, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Công ty Sản Xuất Máy Và Thiết Bị Xây Dựng RỒNG VIỆT

Trụ sở: Tòa nhà Châu Á - 68B Nguyễn Văn Trỗi – P. 8 – Q. Phú Nhuận – TP. HCM

Xưởng SX: 109 QL1A – P. Thạnh Xuân – Q. 12 – TP. HCM

Hotline: 0973 620 668 (Ms Thu) / 0923 079 779 (PKD)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét