Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Kiến thức về Máy trộn bê tông

Công dụng máy trộn bê tông:

Máy trộn bê tông dung để trộn đèu các phối liệu hỗn hợp bê tông và vữa như:cát, đá,ximăng,nước và các phụ gia khác theo một cấp phối xác định, đảm bảo mật độ của các chất này được đồng đều cho năng suất ,chất lượng cao và tiết kiệm ximăng hơn trôn thủ công

Phương pháp trộn:
  • Trộn tự do
  • Trộn cưỡng bức
Phân loại máy trộn bê tông:
  • Theo phương pháp trộn có máy trộn tự do và máy trộn cưỡng bức
  • Theo chế độ làm việc có máy trộn theo chu kỳ và máy trộn lien tục
  • Theo tính di đông của thùng trộn có mnáy trộn tại chỗ và máy trộn di đông linh hoạt
Hình ảnh máy trộn bê tông:
Phòng kỹ thuật
Công ty BĐS - Cơ Khí Rồng Việt
Website: www.Rovico.Vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét