Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Giàn giáo với cách lắp đặt và tháo dỡ

Không đ­ược lắp dựng, tháo dỡ hoặc làm việc trên Giàn giáo khi thời tiết xấu như­ có giông tố, trời tối, m­ưa to, gió mạnh từ cấp 5 trở lên.

Giàn giáo và phụ kiện không đ­ược dùng ở những nơi có hóa chất ăn mòn và phải có các biện pháp bảo vệ thích hợp cho Giàn giáo không bị hủy hoại theo chỉ dẫn của nhà chế tạo.


Tháo dỡ Giàn giáo phải tiến hành theo chỉ dẫn của thiết kế hoặc nhà chế tạo và bắt đầu từ đỉnh Giàn giáo:

- Các bộ phận và liên kết đã tháo rời phải hạ xuống an toàn, không để rơi tự do. Phải duy trì sự ổn định của phần Giàn giáo ch­ưa tháo dỡ cho đến khi tháo xong.


- Trong khu vực đang tháo dỡ, phải có rào ngăn, biển cấm ng­ười và ph­ương tiện qua lại. Không tháo dỡ Giàn giáo bằng cách giật đổ.

Khi lắp dựng, sử dụng hay tháo dỡ Giàn giáo ở gần đư­ờng dây tải điện (< 5m, kể cả đ­ường dây hạ thế) cần phải có biện pháp đảm bảo an toàn về điện cho công nhân và phải đư­ợc sự đồng ý của cơ quan quản lý điện và đ­ường dây (ngắt điện khi dựng lắp, l­ưới che chắn...).

Phòng kỹ thuật
Công ty BĐS - Cơ Khí Rồng Việt
Website: www.Rovico.Vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét